Hållbarhet i fokus: Medlemmarnas nyckelroll i coworking-miljöer 

Nyligen deltog IOFFICE på en intressant föreläsning på Chalmers i Göteborg, där doktorand Daniel Magnusson presenterade slutsatserna från sin rapport: Hållbart coworking-beteende, ur medlemmarnas perspektiv.   Rapporten lyfter fram vikten av att både coworking-anläggningar och medlemmar arbetar tillsammans för att främja hållbara arbetsplatser, där anläggningarna har en strategisk roll att spela genom att implementera hållbara initiativ, […]